Visual Marketing: Bức tranh bằng hàng ngàn lời nói

Chúng ta sống trong một thế giới tràn ngập những hình ảnh (visual). Mặc dù xu thế của những năm gần đây nghiêng theo chiều hướng tiếp thị hình ảnh thông qua thị giác (visual marketing), thì sự thống trị của visual trên thị trường không còn là điều mới mẻ. Visual Marketing đến giờ đã xưa như Diễm.

Đọc tiếp

Advertisements