Bạn có phải là “kẻ xuất chúng”?

outliers

“Phàm ai đã có sẽ được cho thêm còn phàm kẻ nào không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” – Malcolm Gladwell trích dẫn từ Kinh Cựu Ước trong Outliers (Những kẻ xuất chúng).

Continue reading “Bạn có phải là “kẻ xuất chúng”?”