Sản phẩm dịch vụ mới ngành ngân hàng 06 tháng đầu năm 2015

Cùng với việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng diễn ra mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh các sản phẩm dịch vụ mới ngành ngân hàng cũng diễn ra sôi nổi không kém. Các số liệu dưới đây được Bộ phân thu thập và phân tích dữ liệu công ty Jodric tổng hợp với mục đích hỗ trợ cho các thành viên trong công ty cũng như các khách hàng có thêm được một góc nhìn về nổ lực cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) trong nước.

Đọc tiếp