Báo cáo marketing lĩnh vực bất động sản trên tạp chí tháng 05/2016


Định kỳ mỗi tháng, Jodirc Ace Team sẽ lựa chọn 1 trong 3 kênh truyền thông cơ bản để tiến hành theo dõi và phân tích hoạt động của các công ty xây dựng, phát triển và kinh doanh bất động sản, bao gồm nhật báo (newspaper), tạp chí (magazine) và  báo điện tử (news online). Trong tháng 5 vừa qua, Jodric xin giới thiệu đến bạn đọc “Báo cáo marketting lĩnh vực bất động sản trên tập chí tháng 05/2016”.

This slideshow requires JavaScript.

Để nhận báo cáo đầy đủ, liên tục và cập nhập, bạn đọc có thể đăng ký theo dõi qua email hoặc liên hệ trực tiếp qua email pm1@jodric.com. 

Jodric Ace Team

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s