19 thống kê thú vị về tiêu đề email sẽ khiến bạn mở tròn mắt


Sự thật thú vị về tiêu đề email
Tiêu đề email và những con số

Có một sự thật đáng buồn là hầu hết các email gởi tới khách hàng tiềm năng không thể chốt sales. Thậm chí đáng buồn hơn cả là việc những email đó còn không được mở ra xem.

Nghĩ sâu hơn thì những điều tương tự như vậy đang đưa bản thân chúng ta – những người làm sales và marketing rơi vào khủng hoảng của vấn đề sinh tồn. Hãy tự đặt câu hỏi cho chính bản thân rằng nếu bạn gởi đi một email và chẳng ai chịu mở nó ra thì liệu email đó có thỏa mãn  được sự giao tiếp về mặt thông tin hay chưa? Không ai có thể tạo ra tiếng vỗ tay chỉ với một bàn tay cả.

Nhưng đừng vội nản lòng! 19 số liệu thống kê về dòng tiêu đề của Slidekick dưới dây sẽ giúp bạn gia tăng tỉ lệ mở email (cũng như ngăn cản óc trầm cảm khó chịu của việc được xem là nhàm chán này).

Tổng quan

 1. 33% số người nhận mở email chỉ dựa trên nội dung dòng tiêu đề. (nguồn: Convince&Convert)
 2. Và cũng chỉ với dòng tiêu đề, có đến 69% số người nhận báo cáo thư SPAM. (Nguồn: Convince&Convert )
 3. 40% số lượng email được mở lần đâu bằng thiết bị di động – nơi mà trung bình màn hình chỉ có thể hiện thị “vừa khít” từ 4 – 7 ký tự. (Nguồn: ContactMonkey)

Tác động của nội dung phác thảo dòng tiêu đề

 1. Email với từ “Bạn – YOU” trong dòng tiêu đề được mở ít hơn 5% so với những email không có từ đó trong dòng tiêu đề. (Nguồn: GetSidekick.com)
 2. Nhưng với từ “Miễn phí – FREE” thì con số lại nhiều hơn 1%. (Nguồn: GetSidekick.com)
 3. Còn từ “Nhanh chân – QUICK” thì còn tồi tệ hơn cả từ “Bạn – YOU” khi con số thống kê là ít hơn tới 17% so với những email trong tiêu đề không có từ đó. (Nguồn: GetSidekick.com)
 4. Trong khi “Ngày mai – TOMORROW” thì nhiều hơn 10%. (Nguồn: GetSidekick.com)
 5. Và với “Cuộc gặp, cuộn hẹn họp – MEETING” thì lại ít hơn tới 7%. (Nguồn: GetSidekick.com)
 6. Thú vị hơn cả là những thư có tiêu đề là “Không tiêu đề – NO SUBJECT” lại được mở nhiều hơn 8% với những thư có tiêu đề. Điều này khiến chính bản thân người viết cũng phải mở to tròn mắt. (Nguồn: GetSidekick.com)
 7. Email với từ “FW” trong dòng tiêu đề được mở ít hơn 17% so với những email không có từ đó trong dòng tiêu đề. (Nguồn: GetSidekick.com)
 8. Tỉ lệ mở thư giảm 18,7% khi mà từ “bản tin – NEWSLETTER” được sử dụng trong tiêu đề email. (Nguồn: adestra)
 9. Ngược lại, tỉ lệ mở thư tăng 61,8% nếu dòng tiêu đề có từ “Báo động, Cảnh báo – ALERT”. (Nguồn: adestra)
 10. “Khuyến mãi – SALE”, “Mới – NEW”, “VIDEO” trong dòng tiêu đề gia tăng đáng kể tỉ lệ mở thư. (Nguồn: adestra)
 11. “Hàng ngày, mỗi ngày – DAILY”, “Hàng tuần, mỗi tuần – WEEKLY” cũng gia tăng đáng kể tỉ lệ mở thư nhưng ngược lại “Hàng tháng, mỗi tháng – MONTHLY” lại ảnh hưởng không tốt tới tỉ lệ mở thư. (Nguồn: adestra)
 12. Top 5 tighêu đề được mở nhiều nhất theo niên cứu gần đây đều bao gồm từ “RE” : (Nguồn: ContactMonkey)
 • Re:
 • Re: Follow Up
 • Re: Update
 • Re: Introduction
 • Re: Checking in

Dạng tiêu đề

 1. Tiêu đề có 30 ký tự hoặc ít hơn thì tỉ lệ mở cao hơn mức trung bình. (Nguồn: adestra)
 2. Tiêu đề email với 3 ký tự hoặc nhiều hơn thì được mở ít hơn những email có tiêu đề chỉ với 1 – 2 ký tự. (Nguồn: ContactMonkey)
 3. Dòng tiêu đề được cá nhân hóa thì được mở nhiều hơn tới 22,2%. (Nguồn: adestra)
 4. Và cuối cùng, một dòng tiêu đề tạo ra được cảm giác “Khẩn cấp – URGENCY” và “Dành riêng, độc quyền – EXCLUSIVITY” có thể mang tới một tỉ lệ mở email cao hơn 22%. (Nguồn: Email Insitute)

Viết và biên tập Baonghiaftu2

Nguồn tham khảo: Sidekick, SlideShare.net, tháng 10/2015

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s