Hoạt động M&A ngành ngân hàng giai đoạn 2011 – 2015


M&A ngành ngân hàng tính đến 03/09/2015. Nguồn: Jodric tổng hợp
M&A ngành ngân hàng tính đến 03/09/2015. Nguồn: Jodric tổng hợp
Advertisements

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s