Đo lường hiệu quả hoạt động marketing online

10 chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động marketing online (Phần 2/2)


Jayson DeMers

6. Lead to Close Ratio – “Dẫn đến tỉ lệ chốt khách hàng”

Điều này ít có ý nghĩa trong hoạt động marketing nhưng lại có nhiều ý nghĩa đo lường thành công của hoạt động bán hàng, song điều quan trọng là phải hiểu được nó trong tổng thể lợi tức đầu tư (ROI). Không có doanh số bán hàng đồng nghĩa với hoạt động marketing là vô dụng. Chỉ tiêu này dễ dàng xác định: tỉ lệ chốt sales trên tổng số Lead. Nếu tỉ lệ này thấp, bất kỳ sự sụt giảm nào trong doanh thu hoặc chi tiêu quá mức có thể là dấu hiệu của chiến lược bán hàng cuối cùng không hiệu quả.

7. Customer Retention Rate – “Tỷ lệ duy trì khách hàng”

Chỉ tiêu này sẽ rất khó để đo lường nếu vòng đời mua sắm dài hoặc doanh nghiệp của bạn chỉ tập trung vào duy nhất việc bán hàng. Tuy nhiên, các đơn vị cung cấp dịch vụ, các nền tảng thương mại điện tử, và hầu hết các doanh nghiệp thông thường có thể đo lường bằng cách tính toán phần trăm khách hàng quay trở lại mua sản phẩm. Một tỷ lệ duy trì khách hàng thấp sẽ là dấu hiệu của một sản phẩm hoặc dịch vụ “bầy nhầy nhớt nhát”, không kết dính được với khách hàng hoặc một sự thiếu hụt các chương trình tiếp cận khách hàng. Việc duy trì khách hàng là một yếu tố quan trọng để tính toán giá trị trung bình của một khách hàng.

8. Customer Value – “Giá trị khách hàng”

Là một chỉ tiêu rất khó để tính toán. Những con số này sẽ không chỉ ra được tình trạng sức khoẻ của những nổ lực bán hàng hay marketing của bạn, nhưng nó sẽ giúp ích trong việc xác định tổng mức sinh lợi trên danh mục đầu tư (ROI – tỷ lệ hoàn vốn đầu tư). Ngoài ra nó cũng hữu dụng trong việc thiết lập mục tiêu hàng năm của công ty bạn.

Để xác định giá trị khách hàng trung bình, bạn phải đưa vào so sánh doanh số bán hàng trung bình trên mỗi khách hàng, điều này sẽ là yếu tố đầu tiên trong việc xem xét tất cả các mối quan hệ với khách hàng của bạn. Đối với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, việc tính toán này là gần như không thể song bạn có thể ước lượng một cách hợp lý dựa trên số lượng giao dịch kỳ vọng của mỗi khách hàng một năm

9. Cost Per Lead – “Thanh toán theo lượt đăng ký” 

Cost Per Lead – CPL phụ thuộc vào chiến lược bạn sử dụng cho mỗi kênh, do đó nó là một chỉ tiêu đo lường cụ thể hơn nhiều so với một bức tranh tổng thể đã được đề cập ở phần 1 chủ đề này. Để tính toán CPL, hãy nhìn vào chi phí trung bình mỗi tháng của chiến dịch mà bạn đã chọn và so sánh với tổng số Lead bạn tạo ra cho từng kênh cụ thể của kỳ trước. Lấy ví dụ, nếu bạn chi 500 usd quảng cáo cho một chiến dịch “pay-per-click” và thu về nhiều hơn so với cùng kỳ là 10 tổng số chuyển đổi (total conversions), chi phí CPL sẽ là 50 USD.

Bên cạnh đó, hãy chắc chắn là tính toán kết hợp với các chi phí vô hình khác như chi phí quản lý thời gian, chi phí khởi nghiệp cũng như các chi tiêu ngoài luồng khác.

10. ROI dự kiến

Là yếu tố quan trọng nhất đối với bất kỳ chiến dịch tiếp thị đơn lẽ nào vì nó mô tả khả năng sinh lời của mỗi chiến dịch. ROI dương có nghĩa là chiến dịch marketing của bạn có hiệu quả, ngược lại ROI âm buộc bạn phải nghiêm túc điều chỉnh lại.

Để tính ROI cho mỗi chiến dịch, bạn sẽ so sánh CPL với tỉ lệ chốt khách hàng và so sánh con số trên với giá trị trung bình mỗi khách hàng. Lấy ví dụ, bạn sẽ phải trả 100 USD để chốt được một khách hàng mới, nếu giá trị trung bình mỗi khách hàng của bạn hơn 100 USD thì trong trường hợp này, bạn đã tạo ra được lợi nhuận và chiến dịch có thể được xem là một thành công.


Bạn đã bắt đầu tìm hiểu những chỉ tiêu đo lường này chưa? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

Xem lại phần 1: 10 chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động marketing online (Phần 1/2) 

Jodric Ace Team
Bài viết được dịch từ 10 Online Marketing Metrics You Need To Be Measuring
Tác giả Jayson DeMersForbes, 2015

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s