Starbucks thay đổi thương hiệu như thế nào?


starbucks

Phân tích thị trường: 
Khởi đầu khiêm tốn tại Seattle, Starbucks đã phát triển thành nhà cung cấp & bán lẻ cà phê lớn nhất trên toàn thế giới. Ngày này, thương hiệu toàn cầu này đã phát triển tại 17,000 điểm trên 55 quốc gia.

Khó khăn:
Cà phê là sản phẩm để mua bán, nhưng việc ngồi xuống cùng uống cà phê thì không. Starbucks nhìn thấy được cơ hội thành công trong tương lai không chỉ là nhà cung cấp cà phê mà là người “bán” những trải nghiệm.
Chuẩn bị cho kỉ niệm 40 năm thành lập, Starbucks muốn nhân dịp này khẳng định lại định hướng tương lai, đồng thời làm mới trải nghiệm của khách hàng và hình ảnh của thương hiệu.

Chiến lược:
Lời khuyên của chúng tôi là Nhận dạng thương hiệu mới của Starbucks cần phải biểu đạt được định hướng tương lai của Starbucks như logo cũ đã làm được. Ngoài nhận dạng thương hiệu, chúng tôi còn muốn xây dựng 1 chương trình giúp Starbucks có toàn quyền sáng tạo và khai thác những sản phẩm mới, những cơ hội mở rộng và trải nghiệm mới, trong khi vẫn tiếp tục duy trì phục vụ những khách hàng cũ và mới.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Phòng Sáng tạo của Starbucks toàn cầu để cải thiện và xác định  những đặc điểm thương hiệu, phát triển Hướng dẫn thực hiện và xây dựng sự đồng nhất ở mọi người từ nhân viên pha chế phục vụ phía trước đến nhân viên văn phòng điều hành phía sau.

Chúng tôi đồng thời cũng thiết kế một loạt những hình ảnh thay thế cho biểu tượng “Mỹ nhân ngư” và tên gọi thay thế cho “Starbuck …”

Kết quả
Chúng tôi đã phát triển những hệ thống hình ảnh trực quan cho phép định vị lại hình ảnh và các nét văn hóa thương hiệu của Starbuck một cách linh hoạt tại các điểm phục vụ khách hàng. Hướng dẫn áp dụng hình ảnh đi chi tiết từ việc bố trí biểu tượng đến các bố cục trình bày và ngôn ngữ sử dụng.
Chúng tôi cũng đưa ra lời khuyên về việc làm mới Bảng màu và các chi tiết trong thương hiệu, đồng thời đưa ra Bảng hướng dẫn toàn cầu dễ hiểu và thực tế. Chúng tôi đã thành công trong việc đặt ra các giới hạn cho “Mỹ nhân ngư” Starbucks, trong khi vẫn cho phép “nàng” tự do vẫy vùng và phát triển trong một thế giới năng động.

Before:

starbucks-coffee-logo-oldFireShot Screen Capture #095 - '13 Starbucks' - rebrand_viewbook_com_album_13starbucks#4

After :

FireShot Screen Capture #091 - '13 Starbucks' - rebrand_viewbook_com_album_13starbucks#8FireShot Screen Capture #094 - '13 Starbucks' - rebrand_viewbook_com_album_13starbucks#9FireShot Screen Capture #093 - '13 Starbucks' - rebrand_viewbook_com_album_13starbucks#17FireShot Screen Capture #092 - '13 Starbucks' - rebrand_viewbook_com_album_13starbucks#10

(Dịch lại từ Rebrand.com)

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s