Biến ý tưởng thành hiện thực – làm thế nào?


mih_book

“Biến ý tưởng thành hiện thực – Thực hiện ý tưởng chính là việc làm thế nào có thể vượt qua trở ngại giữa  viễn cảnh và hiện thực”

(Making ideas happen is all about how to overcome the obstacles between vision and reality – Scott Belsky, CEO of Behance).

Lời khuyên này không dành cho người tự cho rằng mình không có ý tưởng. Nếu bạn là người làm Sáng tạo (Creative), dĩ nhiên bạn sẽ phải có ý tưởng. Nhưng nếu không phải là người làm Sáng tạo, bạn cũng không thể nào không có ý tưởng. Từ những vị trí cao cấp như người lãnh đạo, đến anh bán hàng rong, hay người nội trợ, mỗi việc bạn muốn làm, đã là một ý tưởng. Không có ý tưởng hay hoặc dở, đúng hoặc sai, chỉ là ý tưởng có hay không phù hợp và hữu ích trong hoàn cảnh ứng dụng. Trừ khi bạn quá lười biếng không muốn suy nghĩ, còn ý tưởng thì luôn đến với bạn. Ví dụ, khi tôi nói tôi muốn ra ngoài ăn trưa nay thay vì ngồi ăn cơm trong văn phòng, đã có một ý tưởng ra đời.

Thực hiện ý tưởng lại là một chuyện khác. Yếu tố đầu tiên là chính bản thân bạn. Bạn có thật sự muốn biến ý tưởng thành hành động? Ví dụ như vì ngại nắng gắt, tôi không ra ngoài ăn nữa, thế là ý tưởng đã chết. Dĩ nhiên, đó là ý tưởng ở mức độ cá nhân, còn ở đây, ta sẽ nói đến việc thực hiện ý tưởng trong công việc.

Nếu bạn đã xác định được yếu tố bản thân – bạn hoàn toàn tự tin với ý tưởng của mình, thì công thức cho việc biến ý tưởng thành hiện thực sẽ là:

THỰC HIỆN Ý TƯỞNG = Ý TƯỞNG + TỔ CHỨC + NỖ LỰC CỘNG ĐỒNG + KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO.

Ngoại trừ yếu tố ý tưởng đã nói ở trên, “nên chuyện” hay không tùy thuộc việc ý tưởng của bạn có sự trợ giúp từ tổ chức của bạn, đối tượng bạn nhắm đến, và người lãnh đạo hay không.

Trước khi bắt tay thực hiện ý tưởng, bạn nên bình tâm ngồi suy xét, ý tưởng của bạn có phù hợp ý kiến tập thể, đối tượng bạn nhắm đến sẽ có phản hồi ra sao, và người lãnh đạo có thể dẫn dắt bạn đến đâu. Thiếu một trong 3 yếu tố này, ý tưởng có lẽ vẫn có thể thực hiện được, tuy nhiên sẽ không thành công một cách trọn vẹn.

Từ đây, bạn có lẽ đã rút ra được một kết luận cho bản thân mình rồi chứ?

Còn kết luận của tôi là:

Những yếu tố thành công trong việc biến một ý tưởng sáng tạo thành hiện thực gồm:

1- Chọn sếp đúng (rất quan trọng!!!)

2- Làm tốt nhất với khả năng bản thân cho phép (hoặc hơn).

3- Hiểu đúng đối tượng mục tiêu (cần “bắn trúng”).

 

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s