Báo cáo marketing ngành ngân hàng – Quý 2/2014: Các kênh truyền thông (Phần 9/9)


6.137 bản tin online Giá trị quảng cáo 47,46 tỷ VNĐ 670 bản tin tv Giá trị quảng cáo 37,76 tỷ VNĐ
Các kênh truyền thông đã được sử dụng

Các kênh truyền thông 2

Jodric 2014

Tải báo cáo đầy đủ tại http://www.jodric.com

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s