Báo cáo marketing ngành ngân hàng – Quý 2/2014: Tổng quan quý II (Phần 8/9)


Thị trường có khoảng 12,8 nghìn bản tin với giá trị quảng cáo tương đương là 123,8 tỷ VNĐ.Tổng quan quý 2

So với quý 1/2014, tổng số lượng bản tin chỉ tăng 7% trong khi tổng giá trị quảng cáo lại tăng vọt đến 27%. Điều này cho thấy các ngân hàng đang chọn quảng cáo ở những kênh truyền thông “đắt đỏ” hơn.

Tổng quan quý 2 b

Jodric 2014

Tải báo cáo đầy đủ tại http://www.jodric.com

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s