Báo cáo marketing ngành ngân hàng – Quý 2/2014: Hình ảnh truyền thông (Phần 3/9)


Đi kèm các thông điệp, ngân hàng sử dụng những hình ảnh mang tính chất du lịch như biển, du thuyền hay các thành phố nước ngoài.
Hình ảnh truyền thông

Hình ảnh truyền thông 2 Hình ảnh truyền thông 1

Jodric 2014

Tải báo cáo đầy đủ tại http://www.jodric.com

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s