Báo cáo marketing ngành ngân hàng – Quý 2/2014: Thông điệp truyền thông (Phần 2/9)


Quý 2/2014 là vào dịp hè, do đó các thông điệp truyền thông đều nhắc đến cảm giác trẻ trung, tưng bừng, năng động, ngoài ra còn đi kèm các chương trình ưu đãi, quà tặng.

29 lần xuất hiện 07 lần xuất hiện 04 lần xuất hiện 04 lần xuất hiện 18 lần xuất hiện 08 lần xuất hiện

Các từ khóa thường được nhắc đến là: ưu đãi, quà, nhanh tay, trải nghiệm…

Jodric 2014

Tải báo cáo đầy đủ tại http://www.jodric.com

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s