Báo cáo marketing ngành ngân hàng – Quý 2/2014: Tóm tắt (Phần 1/9)


Truyền thông

Thông điệp và hình ảnh truyền thông

Thông điệp mang nội dung hối hả và cảm xúc chào đón mùa hè với 3 chủ đề chính là du lịch, mua sắm và bóng đá.

Sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi

Tập trung vào hai mảng thẻ và thanh toán trực tuyến với nhiều sản phẩm mới:

 • Vay: 2 sản phẩm mới (2 ngân hàng), 38 chương trình cho vay ưu đãi lãi suất (19 ngân hàng).
 • Thẻ: 9 sản phẩm mới (8 ngân hàng).
 • Internet banking: 8 dịch vụ và cải tiến dịch vụ (8 ngân hàng).
 • Nhận và chuyển tiền: 5 dịch vụ và cải tiến (4 ngân hàng).

PR

Tổng quan hoạt động PR

 • 12,8 nghìn tin bài.
 • 123,8 tỷ VNĐ giá trị quảng cáo.
 • ACB có số lượng tin và giá trị quảng cáo tương đương cao nhất.

Hoạt động PR cho sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi

 • 1700 tin bài.
 • 22,4 tỷ VNĐ giá trị quảng cáo.
 • BIDV, Agribank, ACB, Techcombank, HDBank theo thứ tự là 5 ngân hàng có số lượng tin bài cao nhất.

Kênh truyền thông

 • Kênh online: 50% bản tin của ngành.
 • Kênh báo in: 39% bản tin của ngành.

Jodric 2014

Tải báo cáo đầy đủ tại http://www.jodric.com

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s