Báo cáo marketing ngành bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh – Nửa năm đầu 2014: Chi tiết các kênh truyền thông (Phần 5/7)


TỔNG QUAN VỀ CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG

Biểu đồ các bản tin và kênh truyền thông được sử dụng
Báo chí được sử dụng nhiều nhất, TV được sử dụng ít nhất

CHI TIẾT CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG

Báo chí Online Tạp chí TV

Jodric 2014

Tải báo cáo đầy đủ tại http://www.jodric.com

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s