Báo cáo marketing ngành ngân hàng tại Việt Nam – Quý 1/2014: Sản phẩm và dịch vụ mới (Phần 4/5)


  • 15 ngân hàng có sản phẩm vay mới.
  • 6 ngân hàng phát hành thẻ mới.
  • 7 ngân hàng liên kết với công ty viễn thông, chứng khoán để triển khai dịch vụ.
  • 5 ngân hàng phát hành sản phẩm huy động mới.
  • 6 ngân hàng triển khai nhận tiền kiều hối & chuyển tiền nhanh liên ngân hàng.
  • 10 ngân hàng cải tiến về dịch vụ ngân hàng trực tuyến và cải tiến công nghệ.

SẢN PHẨM VAY

BIDV
BIDV

Vay đầu tư tài sản cố định
BIDV cung cấp vốn nhanh chóng cho doanh nghiệp triển khai cơ sở hạ tầng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

SHB
SHB

Vay dựa trên tài sản cầm cố là chứng khoán
SHB liên kết với SHS cho phép khách hàng vay với tài sản là chứng khoán có trên tài khoản chứng khoán của ngân hàng.

sản phẩm vay các ngân hàng

SẢN PHẨM HUY ĐỘNG

Sản phẩm tiền gửi dành cho doanh nghiệp

Có 5 sản phẩm huy động mới được triển khai trong quý I/2014, trong đó 4/5 sản phẩm là dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Sản phẩm huy động

Tiết kiệm + Linh hoạt

Jodric 2014

Tải báo cáo đầy đủ tại http://www.jodric.com

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s