Báo cáo marketing ngành ngân hàng tại Việt Nam – Quý 1/2014: Ngân sách truyền thông (Phần 1/5)


Tổng giá trị quảng cáo các ngân hàng dành cho truyền thông (media) trong quý 1/2014 là 97 tỷ vnđ (12 nghìn tin).

Vietcombank là ngân hàng có tổng giá trị quảng cáo tương đương lớn nhất & số lượng bản tin nhiều nhất.

Vietcombank, quảng cáo, lớn nhất
Vietcombank là ngân hàng có tổng giá trị quảng cáo tương đương lớn nhất & số lượng bản tin nhiều nhất.

Giá trị quảng cáo tương đương dành riêng cho Sản phẩm, dịch vụ & ưu đãi:12 tỷ đồng.

Techcombank chiếm 48% tổng giá trị quảng cáo tương đương dành cho truyền thông về sản phẩm, dịch vụ & ưu đãi.

Techcombank, ưu đãi, dịch vụ, sản phẩm
Techcombank chiếm 48% tổng giá trị quảng cáo tương đương dành cho truyền thông về sản phẩm, dịch vụ & ưu đãi.

Jodric 2014

Tải báo cáo đầy đủ tại http://www.jodric.com

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s